حوادث ناشي از كار

شرایط استفاده از مستمری از کارافتادگی تامين اجتماعي

شرایط استفاده از مستمری از کارافتادگی تامين اجتماعي

شرایط استفاده از مستمری از کارافتادگی تامين اجتماعي تعريف ازکارافتادگی طبق قانون تامین اجتماعی عبارت است از ، کاهش قدرت و توانایی بیمه شده یا کارگر برای انجام کار است، به نحوی که نتواند درآمد قبل از ازکارافتادگی را به دست آورد. بر اساس این تعریف مفهوم ازکارافتادگــی محدود به…

نحوه اجراي ماده ۹۰ قانون تامين اجتماعي

نحوه اجراي ماده ۹۰ قانون تامين اجتماعي

 اداره کل تامین اجتماعی استان مدیریت درمان باسلام    به منظور صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و نیل به اهداف تامین اجتماعی و ضرورت توجه به الزامات قانونی موجود از جمله ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، ماده ۹۲ قانون کار و قانون اصلاح تبصره ۲…

بیمه ایرانیان خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن ، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود. بر همین اساس و در اجرای بند “۳” یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره…

در باب قانون تامين اجتماعي

در باب قانون تامين اجتماعي

در باب قانون تامين اجتماعي ۱ـ بیمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي ( در باب قانون تامين اجتماعي )   به دو گروه اصلی و  تبعی تقسیم می‏شوند. ۲-۱- تعریف مذکور در بند یک ماده ۲ قانون تامين اجتماعي ناظر به بیمه شده اصلی است در این تعریف، واژه (رأساٌ…

مستمري بازماندگان

مستمري بازماندگان

مستمري بازماندگان پس ازفوت بيمه شده عادي و مستمري بگيربازنشسته وازکارافتاده کلي تحت پوشش قانون بيمه تامين اجتماعي، خانواده وبازماندگان وي (در صورت احرازشرايط پيش بيني شده در قانون)، تحت حمايت سازمان قرار خواهند گرفت . بازماندگان بيمه شده اي که براثرحادثه ناشي از کار فوت کرده باشد نيزبه همين…

حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست

حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست

حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی (شامل؛ درمان، غرامت دستمزد و برقراری مستمری‌های بازماندگان، ازکارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و…) مشروط به داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای…