02-محاسبات حق بیمه

حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶  بر اساس مصوبه شورای عالی کار

حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ بر اساس مصوبه شورای عالی کار

حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶  بر اساس مصوبه شورای عالی کار بر اساس مصوبه شورای عالی کار مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ به میزان  ۱۴.۵ درصد افزایش و در نتیجه  از مبلغ  ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به مبلغ  ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان تغییر یافت. همچنین حداقل…

بیمه ایرانیان خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن ، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود. بر همین اساس و در اجرای بند “۳” یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره…

مقاطعه کاران باید کارکنان خود را بیمه کنند

مقاطعه کاران باید کارکنان خود را بیمه کنند

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی: مقاطعه کاران باید کارکنان خود را بیمه کنند معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار (پیمانکاران) از سوی کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی…

راي معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان

راي معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان

راي معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان ابطال دستور اداری شماره ۵۲۴۸۸/۲-۵۲-۲۴/۱۱/۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی درخصوص معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۵ نفر در کلیه کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی استفاده می نمایند : تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ کلاسه…

فهرست فعاليتهاي توليدي، صنعتي و فني مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵  نفر كارگر

فهرست فعاليتهاي توليدي، صنعتي و فني مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر

فهرست فعاليتهاي توليدي، صنعتي و فني مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر (مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هيأت وزيران ) ۱- آلومينيم سازي و خم كاري ۲- اتاق سازي ماشين ۳- آهنگري، فلز تراشي (قطعه سازي)، حلبي سازي، تراشكاري ۴- انواع بافندگي ۵- پرورش ماهي ۶- پرورش و…

نتیجه عدم ارائه دفاتر قانونی توسط اشخاص حقوقی به حسابرسی تامین اجتماعی

نتیجه عدم ارائه دفاتر قانونی توسط اشخاص حقوقی به حسابرسی تامین اجتماعی

نتیجه عدم ارائه دفاتر قانونی به حسابرسی تامین اجتماعی در صورتی که اشخاص حقوقی از ارائه دفاتر قانونی به حسابرس تامین اجتماعی اجتناب نمایند بر اساس مفاد ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی حق‌بيمه رأساً توسط سازمان تامین اجتماعی تعيين‌ و از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهد شد . حال آیین…

بخشنامه ۱۱٫۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۱٫۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۱٫۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۱/۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۱٫۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر در زمان حسابرسی بیمه ای از دفاتر قانونی شرکتها می باشد . بخشنامه مدکور را در زیر دانلود بفرمایید : دستورالعمل بازرسی دفاتر…

بخشنامه ۱۴٫۵ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴٫۵ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴٫۵ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴،۵ (حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست PCو EPC) بر اساس بخشنامه ۱۴٫۵ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی ، نظر به اینکه در راستای سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری بخشی از امور مربوط به گاز و برق به بخش خصوصی…

محاسبه حق بيمه قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

محاسبه حق بيمه قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

محاسبه حق بيمه قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات محاسبه حق بيمه قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براساس بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی و در خصوص دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه ( ICT) اطلاعات و ارتباطات کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور می باشد . بخشنامه…

دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور

دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور

دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور بخشنامه ۱۴/۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی (  دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور )  بخشنامه ۱۴/۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی (اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور) پیرو بخشنامه ۱۴ و ۱۴٫۱ جدید درآمد و با بررسیهای کارشناسی انجام…