09-سایر مقررات

نحوه اجراي ماده ۹۰ قانون تامين اجتماعي

نحوه اجراي ماده ۹۰ قانون تامين اجتماعي

 اداره کل تامین اجتماعی استان مدیریت درمان باسلام    به منظور صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و نیل به اهداف تامین اجتماعی و ضرورت توجه به الزامات قانونی موجود از جمله ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، ماده ۹۲ قانون کار و قانون اصلاح تبصره ۲…

در باب قانون تامين اجتماعي

در باب قانون تامين اجتماعي

در باب قانون تامين اجتماعي ۱ـ بیمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي ( در باب قانون تامين اجتماعي )   به دو گروه اصلی و  تبعی تقسیم می‏شوند. ۲-۱- تعریف مذکور در بند یک ماده ۲ قانون تامين اجتماعي ناظر به بیمه شده اصلی است در این تعریف، واژه (رأساٌ…

کمک هزينه سفر

کمک هزينه سفر

کمک هزينه سفر يکي ديگر از تعهدات سازمان در قبال بيمه شدگان کمک هزينه سفر مي باشد . درمواقعي که معالجه و درمان بيمه شده مستلزم انتقال او به شهرستان ديگري باشد ترتيب نقل وانتقال وي طبق ضوابطي مشخص و پرداخت کمک هزينه سفر بيمه شده مذکورودرصورت نياز به همراه…

نحوه اجرای ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی

نحوه اجرای ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی

نحوه اجرای ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی بخشنامه مشترک حوزه فنی و درآمد و درمان سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه اجرای ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی بر اساس مفاد ماده‌ ۹۰ قانون تامین اجتماعی افراد شاغل‌ در كارگاهها بايد قابليت‌ و استعداد جسماني‌متناسب‌ با كارهاي‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدين‌ منظور…

آیین نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

آیین نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی ، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی – مصوب ۱۳۸۶- و ماده (۵) اصلاحی…