01-حسابرسی بیمه ای

دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي

دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي

دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي پیرو بخشنامه ۱۱ جدید درآمد، ( دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي ) و در راستای سیاستهای اصولی واعتمادسازی فیمابین سازمان و کارفرمایان وتسهیل درپاسخگویی و استفاده بهینه از نیروی انسانی، بخش های اول (نحوه درخواست بازرسی از دفاتر قانونی) ، دوم(اقدامات اولیه واحد بازرسی دفاتر قانونی) .بند”۳″…

مباني حسابرسي تامين اجتماعي – حسابرسي بيمه اي

مباني حسابرسي تامين اجتماعي – حسابرسي بيمه اي

مباني حسابرسي تامين اجتماعي – حسابرسي بيمه اي مباني حسابرسي تامين اجتماعي بر اين اساس مي باشد كه در جهت اجراي ماده ” ۴۷″ قانون تامين اجتماعي كه مقرر مي دارد ” كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع…