08-ازدواج و عائله مندی

کمک هزينه ازدواج

کمک هزينه ازدواج

کمک هزينه ازدواج سازمان تامين اجتماعي به بيمه شدگان زن يا مرد که براي اولين بار ازدواج مي کنند و داراي شرايط قانوني لازم مي باشند ، مبلغي به عنوان کمک هزينه ازدواج پرداخت مي کند. شرايط لازم براي دريافت کمک هزينه ازدواج : بيمه شده بايد ظرف ۵ سال…