افزایش حداقل حقوق بازنشستگان

افزایش حداقل حقوق بازنشستگان

افزایش حداقل حقوق بازنشستگان دکتر نوربخش در حاشیه فیلم پیام تبریک نوروزی سال ۹۶ اعلام کرد که حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران به میزان ۱۴ و نیم درصد افزایش می یابد. به گفته دکتر نوربخش، بر اساس قانون تأمین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری…

حذف دفترچه کاغذی در سازمان تأمین اجتماعی

حذف دفترچه کاغذی در سازمان تأمین اجتماعی

حذف دفترچه کاغذی در سازمان تأمین اجتماعی حذف دفترچه کاغذی در سازمان تأمین اجتماعی از چندین سال قبل، آرزویی دیرین بود که در دولت تدبیر و امید این آرزو به برنامه اجرایی تبدیل شد و در روزهای پایانی سال ۹۵ شاهد اجرایی شدن اولین گام موفق در اجرای این برنامه…

حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶  بر اساس مصوبه شورای عالی کار

حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ بر اساس مصوبه شورای عالی کار

حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶  بر اساس مصوبه شورای عالی کار بر اساس مصوبه شورای عالی کار مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ به میزان  ۱۴.۵ درصد افزایش و در نتیجه  از مبلغ  ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به مبلغ  ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان تغییر یافت. همچنین حداقل…