بازنشستگی زنان براساس مصوبه جدید نمایندگان مجلس

بازنشستگی زنان براساس مصوبه جدید نمایندگان مجلس

بازنشستگی زنان براساس مصوبه جدید نمایندگان مجلس بازنشستگی زنان براساس مصوبه جدید نمایندگان مجلس تابع شرایط جدید و رعایت شرط سنی برای تامین نظر شورای نگهبان گردید . سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از مصوبه این کمیسیون خبر داد که براساس آن بازنشستگی ٢٠ ساله زنان مشروط به داشتن…

بازنشستگی پیش از موعد زنان

بازنشستگی پیش از موعد زنان

بازنشستگی پیش از موعد زنان براساس صحیت های سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه و پس از آن که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان  با ٢٠ سال سابقه خدمت را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری…