جزئیات بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد

جزئیات بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد

جزئیات بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب اعلام شد سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه جدید بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور صادر و نحوه اجرای آن را اعلام کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس این بخشنامه،…

مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود

مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود

مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵ و در جریان بررسی ماده ۹۷ لایحه برنامه ششم توسعه با محوریت مستمری بازنشستگان برای تمامی بیمه شدگان صندوق بازنشستگی موافقت گردید. براساس ماده ۹۷ لایحه مذکور…