شرط دریافت کمک هزینه ازدواج اتصال بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی است

شرط دریافت کمک هزینه ازدواج اتصال بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی است

شرط دریافت کمک هزینه ازدواج اتصال بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی است

شرط دریافت کمک هزینه ازدواج اتصال بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی است

درصورت قطع شدن بیمه امکان دریافت کمک هزینه ازدواج از سازمان تامین اجتماعی ندارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،کاربری در  صفحه مشکلات مردم نوشته است: بنده قبل از تاریخ عقد دارای ۸سال سابقه پرداخت حق بیمه بودم اما در زمان عقد به مدت یک ماه ارتباطم با بیمه قطع شده بود و بعد از ان مجددا ادامه بیمه دارم ایا کمک هزینه ازدواج به بنده تعلق میگیرد

در این زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: خیر یکی از شرایط برای دریافت کمک هزینه ازدواج اشتغال و اتصال بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی است.