تقسیط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی طی ۵ سال

تقسیط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی طی ۵ سال

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی از تقسیط بدهی دولت به تامین اجتماعی طی ۵ سال خبر داد و گفت: بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی طی برنامه ششم پرداخت می شود. محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طی چند…