بازرسی دفاتر قانونی به کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود

بازرسی دفاتر قانونی به کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود

مدیرکل دفتر امور کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی: با فراهم شدن مقدمات لازم بازرسی دفاتر قانونی به کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود مدیرکل دفتر امور کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: بازرسی دفاتر قانونی از مسائل بسیار مهم در سازمان تأمین اجتماعی است و انتظار ما این است که با همکاری…

مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی

مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی

مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی مدارک لازم برای برقراری و صدور حکم مستمری بازماندگان واجد شرایط را اعلام کرد. مستمری بازماندگان واجد شرايط یکی از تعهدات بلندمدت سازمان تأمین‌اجتماعی مي باشد که به افراد بازمانده بیمه‌شده متوفی شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر که…

حسابرسی بیمه ای سالانه مبنای محاسبه تامین اجتماعی برای شرکت‌ها قرار گیرد

حسابرسی بیمه ای سالانه مبنای محاسبه تامین اجتماعی برای شرکت‌ها قرار گیرد

حسابرسی بیمه ای سالانه مبنای محاسبه تامین اجتماعی برای شرکت‌ها قرار گیرد حسابرسی بیمه ای سالانه مبنای محاسبه تامین اجتماعی برای شرکت‌ها قرار گیرد . رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: باتوجه به اینکه شرکت‌ها، حسابرسی سالانه دارند و در آن حسابرسی مالیاتی نیز می‌شوند، بهتر است حسابرسی تامین اجتماعی…