مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي

مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي

  • ارائه مشاوره در جهت اخذ مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي و  بررسی اولیه  پيمانها ، قرادادها و تفاهم نامه هاي پيمانكاري قبل و بعد از انعقاد آن ها
  • پيگيري اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی تا حصول نتيجه مطلوب و قانوني
  • بررسي و كنترل نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها و بررسی و کنترل بدهي ها و اوراق مطالباتي كه توسط شعب سازمان تأمين اجتماعي برای كارفرمايان و پیمانکاران  صادر مي گردد
  • ارائه خدمات مشاوره به عنوان وكيل كارفرما و پیمانکار در هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي اعم از بدوي و تجديدنظر
  • بررسی پرونده هاي مطالباتی سازمان تامين اجتماعي و دفاع از حقوق قانونی اشخاص

 

براي آشنايي با راههاي تماس با مشاوران مركز بر روي اين نوشته كليك فرماييد و يا با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد :

اطلاعات تماس مشاوران

۰۹۱۰۲۱۴۱۴۱۶

۰۹۱۰۲۱۴۱۴۱۷