درباره ما

درباره خدمات مركز مشاوره تامين اجتماعي


اين مركز با مشارکت و همکاری متخصصات امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به اهداف زير تشكيل گرديده است :
۱- ارائه مشاوره بیمه ای با محوریت تامین اجتماعی به اشخاص حقيقي و حقوقي
۲- ارائه راهكارهاي جامع در جهت كاهش ريسك عدم رعايت قوانين و مقررات تامین اجتماعی
۳- دفاع از حقوق کارفرمایان و پیمانکاران بمنظور  تحقق عدالت
۴- پذيرش وكالت اشخاص در مراجع قانونی تامین اجتماعی
۵- پي گيري كليه امور تامین اجتماعی اشخاص شامل کارفرمایان و پیمانکاران

ساير خدمات مركز مشاوره تامين اجتماعي به شرح زير مي باشد :

 ارائه دهنده خدمات مشاوره بیمه تامین اجتماعی

مركز مشاوره تامين اجتماعي با سابقه ای درخشان ارائه دهنده مشاوره بیمه تامین اجتماعی به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي می باشد . بخشی از خدمات مركز مشاوره تامين اجتماعي به کارفرمایان و پیمانکاران به شرح زير می باشد :
۱- كنترل نحوه محاسبات بدهي ها و اوراق مطالباتي كه توسط شعب سازمان تأمين اجتماعي برای كارفرمايان ارسال مي گردد .
۲- انجام وظيفه به عنوان وكيل كارفرما در هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي اعم از بدوي و تجديدنظر و تهيه لايحه دفاعيه و حضور در جلسات مربوطه .
۳- بررسی پيمانها ، قرادادها و تفاهم نامه هاي پيمانكاري و ارائه مشاوره بيمه اي قبل و بعد از عقد قرارداد ها و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب و قانوني . ( با محوریت بیمه سازمان تامین اجتماعی )
۴- پي گيري پرونده هاي سازمان تامين اجتماعي در ديوان عدالت اداري در مواردي كه رسيدگي صورت گرفته در هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي که مورد رضايت كارفرما قرار نگرفته باشد .
۵- پي گيري و اخذ مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در رابطه با انواع قراردادها
۶- ارائه خدمات مشاوره در زمينه حسابرسی بیمه ای و بازرسي از دفاتر قانوني .
۷- راهنمايي و آموزش كارفرمايان و پيمانكاران جهت تنظيم صحيح ليست هاي بيمه و درج صحيح مربوط به مبالغ مشمول بيمه در ليستها و ساير مسائل مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي كه به نحوي به پرداختهاي بيمه اي مربوط مي شود .
۸- ارائه مشاوره درخصوص ساير امور مربوط به بيمه شدگان و كارفرمايان در زمينه تأمين اجتماعي .
۹- ارائه خدمات مشاوره بیمه تامین اجتماعی در تمامی زمینه های دیگر مرتبط با تامین اجتماعی

خدمات مشاوره حسابرسی بیمه ای

مركز مشاوره تامين اجتماعي به صورت كاملا حرفه اي و در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه  اقدام به ارائه مشاوره به شركتها در زمينه حسابرسي بيمه اي مي نمايد تا حقي از حقوق شركتها پايمال نگردد . خدمات قابل ارائه به شرح زير مي باشد :
الف – بررسي اسناد و مدارك شركتها و كمك در جهت رفع ايرادات و كمبود مدارك
ب – همكاري با حسابرسان سازمان تامبن اجتماعي در زمان رسيدگي به جهت ارائه مدارك و مستندات برابر قوانين و مقررات موضوعه
ج – پي گيري بدهي اعلامي از سوي سازمان تامين اجتماعي در رابطه با حسابرسي صورت گرفته و تنظيم لايحه و حضور در هيئت هاي تشخيص مطالبات