حسابرسي تامين اجتماعي ، حسابرسي بيمه اي

حسابرسي تامين اجتماعي ، حسابرسي بيمه اي

حسابرسي بيمه اي ، بازرسي از دفاتر قانوني توسط سازمان تامين اجتماعي به اين صورت خواهد بود كه شعب سازمان تأمین اجتماعی كشور معمولا در صورت احراظ هر يك از شرايط زير اقدام به اخذ تعهد نامه جهت انجام حسابرسي بيمه اي از شركتها مي نمايند و پيرو آن موسسه حسابرسي تامين اجتماعي وظيفه انجام حسابرسي بيمه اي ، بازرسي از دفاتر قانوني توسط سازمان تامين اجتماعي را برعهده خواهد گرفت :
۱- درخواست مفاصا حساب بيمه اي از سوي شركت ها
۲- درخواست صدور و يا تمديد كارت بازرگاني
۳- انتقال سهام اعضای شرکت
۴- انتقال مالکیت و اموال شرکت
۵- ساير موارد
درخواست انجام حسابرسی بيمه اي توسط شعبه ای از سازمان که پرونده مطالباتی شرکت در آن مورد رسیدگی قرار می گیرد و یا محل کارخانه کارگاه های تولیدی صنعتی صورت می‌گیرد.

مركز مشاوره تامين اجتماعي به صورت كاملا حرفه اي و در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه  اقدام به ارائه مشاوره به شركتها در زمينه حسابرسي بيمه اي مي نمايد تا حقي از حقوق شركتها پايمال نگردد . خدمات قابل ارائه به شرح زير مي باشد :
الف – بررسي اسناد و مدارك شركتها و كمك در جهت رفع ايرادات و كمبود مدارك
ب – همكاري با حسابرسان سازمان تامبن اجتماعي در زمان رسيدگي به جهت ارائه مدارك و مستندات برابر قوانين و مقررات موضوعه
ج – پي گيري بدهي اعلامي از سوي سازمان تامين اجتماعي در رابطه با حسابرسي صورت گرفته و تنظيم لايحه و حضور در هيئت هاي تشخيص مطالبات

اطلاعات تماس مشاوران

۰۹۱۰۲۱۴۱۴۱۶

۰۹۱۰۲۱۴۱۴۱۷

 

اولویت‌بندی انجام حسابرسي تامين اجتماعي ،  حسابرسي بيمه اي بازرسی از دفاتر قانونی براساس دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي

واحدهای اجرائی موظفند طبق اولویت‌بندی ذیل نسبت به درخواست واحدهای دفاتر قانونی در برنامه‌ریزی و انجام بازرسی رعایت نمایند:

۱- اولویت اول: قرارهای صادره از هیأتهای تشخیص مطالبات

۲- اولویت دوم: دستورات معاونت فنی و درآمد و اداره کل درآمد حق بیمه

۳- اولویت سوم: شرکتها و مؤسسات متقاضی مفاصاحساب و یا تصفیه و انحلال (به استثنای شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور).

۴- اولویت چهارم: پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می‌باشند و امور اجرائی پیمان در کارگاه آنها انجام می‌گیرد، همچنین پیمانکاران قراردادهای طراحی و ساخت نرم‌افزار و … که صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به وصول حق‌بیمه طبق بازرسی دفاتر قانونی می‌باشد.

۵- اولویت پنجم: کارگاه‌هایی که دارای ۵۰ نفر کارگر به بالا هستند (به استثناء شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور).

۶-  کارگاه‌هایی که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند و فاقد بازرسی کارگاهی هستند (به استثناء شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور).